Historie

Rebekkaforeningen Viborg blev stiftet den 9. marts 1918 af ialt 7 søstre og brødre. Foreningens medlemmer var tidligere blevet indviet i Rebekkaloge nr. 4 Erica i Holstebro. Foreningens møder blev afholdt i de samme lokaler, hvor Broderloge nr. 39 Sct. Kjeld i Viborg holdt til.

Dokumenter fra dengang efterlod beretninger om, at man allerede på dette tidspunkt ydede et stort humanitært arbejde på mange fronter. 20 år forløb der under meget vanskelige tider og vilkår, inden Rebekkaforeningen voksede sig så stor, at den kunne danne grundlag for en loge.

Søndag, den 30. oktober 1938, institueredes Rebekkaforeningen Viborg, som Rebekkaloge nr. 25 under navnet Dronning Louise.

Søsterloge nr. 25 Dronning Louise har taget navn efter Chr. d. 9.'s hustru, Dronning Louise. Det er ikke tilfældigt, at netop det navn blev valgt. Dronning Louise var en fin og meget værdig kvinde, og hendes liv og færden tjener enhver søster til efterfølgelse.

Dronning Louise var mor og hustru og havde herudover mange andre gøremål. Hun var en kristen kvinde af både sind og gerning. Hendes navn er knyttet til mere end 20 institutioner, som hun har været med til at oprette. Herunder en del asyler, flere børnehjem, hospitaler samt Diakonissestiftelsen.  

"Man kan aldrig betale med taknemmelighed; man kan kun betale tilbage med "venlighed" på et andet tidspunkt i livet."

 

Logen i dag


I 1998 blev det vedtaget på et Storlogemøde, at de danske Rebekka søstre fremover benævnes Odd Fellow søstre. Navnet Rebekkaloge blev samtidig ændret til Søsterloge. Søsterloge nr. 25 Dronning Louise har virket i 79 år og har i dag 80 søstre.

Søsterloge nr. 25 Dronning Louise har både et etisk og et humanitært sigte, samarbejder med venskabsloger i forskellige lande og afholder møder 2. og 4. torsdag i hver måned i perioden fra september til maj.

 Vi har en venskabsloge i Norge:

Rebekkaloge nr. 35 Arnica, Gjøvik i NorgeRebekkaloge Nr. 35 Arnica, Gjøvik i Norge, blev stiftet den 2. oktober 1965.

I 1983 blev der etableret venskab mellem de to loger - Rebekkaloge nr. 25, Viborg i Danmark, og Rebekkaloge nr. 35 Arnica, Gjøvik i Norge.

Det første møde fandt sted den 26. august 1983, hvor søstrene fra Dronning Louise i Viborg tog på besøg i Arnica i Gjøvik.

Dette besøg skabte grobunden for, at der siden har været genvisit omtrent hvert andet år, skiftevis i Gjøvik og Viborg. Mange søstre har indkvarteret sig privat hos hinanden, og derved er der blevet etableret mange venskaber gennem årene.

Her finder du endvidere et interessant link til Odd Fellow Ordenen i Norge.

 

Humanitært arbejde :

Julestue

PDF Udskriv Email

Odd Fellow Logerne i Danmark har et udadvendt og humanitært mål.

Det kommer til udtryk gennem de enkelte logers donationer rundt omkring i det ganske land. Donationerne går til mange forskellige formål, herunder sociale, kulturelle samt sygdomsbekæmpende.

Til fordel for Søsterloge nr. 25 Dronning Louise's humanitære arbejde afholdes der hvert år, sidst i november, julestue i logens selskabslokaler, Sct. Mathias Gade 16-18, 8800 Viborg.

Julestuens formål er netop at indsamle midler til humanitært hjælpearbejde. Disse midler uddeles fortrinsvis i Viborg området.

 

  PDF Udskriv Email

SOS Børnebyerne Danmark


Søsterloge nr. 25 Dronning Louise har to gudbørn, der begge er født og bor i Indien.

Formålet er at støtte SOS-Børnebyerne økonomisk i deres arbejde ved at give hjælp til børn, der har mistet, savner pleje og omsorg mm. Støtten ophører, når gudbarnet kan klare sig selv, og logen tildeles herefter et nyt fadderbarn. I SOS-Børnebyerne får børnene en harmonisk opvækst, en grundig skoleuddannelse og kan her gå en tryg fremtid i møde.

Du kan læse meget mere på SOS Børnebyernes hjemmeside om det fine stykke arbejde, som der udføres her samt om dine egne muligheder for at oprette et evt. fadderskab.

 

City-Marathon

Vi deltager i det praktiske arbejde i forbindelse med Viborgs Ciry-Marathon i september måned. De indtjente penge bruges til humanitært arbejde.

 

Studiekreds

I søsterloge nr. 25 har vi i mange år afholdt  studiekreds.

Studiekredsen var tidligere ordensbestemt og med ordensrelateret indhold, men nu er det frivilligt om logerne vil afholde studiekreds.

I nr. 25 Dronning Louise har vi bibeholdt aktiviteten, og det er fungerende eksmester, der har ansvaret for afholdelse og indhold.

Der afholdes studiekreds 4 gange årlig, 2 gange i forårsterminen og 2 gange i efterårsterminen.

Møderne afholdes torsdag aftenen i en uge hvor der ikke er logemøde, enten i logens lokaler eller som ”ud af huset” arrangementer.

 

 Der har været afholdt følgende studiekredse:

-Gregers Laigaard fra Grønhøj Kro fortæller/synger og derefter sangaften med søster organist.

-Rundvisning på Viborgs nye Rådhus.

-En aften med opfordring til søstrene om at komme med oplæg til logens 75 års stiftelsesdag.

-Tænk på din krop/hvordan kan jeg træne. En aften i selskab med en fysioterapeut og en  repræsentant fra Osteoporoseforeningen.

-Besøg på Blomstergaarden, hvor Birte Ladefoged fortalte om snapseproduktion og blomster.

-Foredrag af forfatter, coach og cand. scient. i folkesundhedsvidenskab Karen Norberg.

-Foredrag af Lone Hansen ”Jeg var min mors hemmelighed” om at være krigsbarn med en tysk far.

-Besøg i spejderhuset Poulholm med foredrag. Overskud går til Grønlandsprojektet.

- Besøg i Retten  Viborg

- Besøg hos advokatfirmaet Dahl, Viborg

- Debataften med oplæg af en ny søster.

- Besøg hos blomsterbinder Birte Ladefoged

- Besøg på Ny Lundgaard Ismejeri.

- Besøg på Mercantec, Viborg

- Foredrag med Anne Dorthe Kaasgaard: Mennesker jeg har mødt på min vej

- Besøg på Plejehjemmet Fuglsøcentret i Herning.

- Besøg på Viborg Private Realskkole

- Byvandring med efterfølgende ost og vin

- Ølsmagning sammen med SØsterloge Båndet

- Besøg af en bedemand

- Besøg på Produktionsskolen i Viborg

  Studiekredsen er selvfinansierende, det er gratis at deltage, men der betales for kaffe/brød

 

Torsdagscafe

Der afholdes café ca. en gang om måneden i de måneder, der ikke er studiekreds.

Søstrene mødes kl. 14 til samvær et par timer.

Det er altid en meget hyggelig eftermiddag med kaffe/te og som regel hjemmebag. Der bliver sunget, snakket, og de der har lyst, laver håndarbejde.

De søstre, der står for cafeen,  har dette arbejde for en 2-årig periode.