Lørdag den 30. november 2019

Torsdag den 12. december 2019 kl. 18:00

Julsstemning med ægtefælle eller gæst.

Søndag den 29. december 2019 kl. 14:30

Juletræsfest i logens lokaler.

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde - årspasord

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Højtideligholdelse af broder Thomas Wildeys fødselsdag den 15. januar

Tildeling af sandhedsgrad.

Påklædning: lang kjole og hvide handsker

Torsdag den 13. februar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Indvielse

Påklædning: lang kjole og hvide handsker

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Regnskabsaflæggelse

Foredrag

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19:00

Besøg hos søsterloge nr. 83 Ulrika, Silkeborg

Indvielse

Påklædning: lang kjole og hvide handsker

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Tildeling af venskabsgrad

Påklædning: lang kjole og hvide handsker

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Højtideligholdelse af broder Schuyler Colfax fødselsdag den 23. marts

Tildeling af 40 års hæderstegn til søster eksstorrepræsentant Kirsten Vestring

Påklædning: lang kjole og hvide handsker

Fredag den 17. april 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Referat fra halvårs-distriktsmøde v. storrepræsentant

Besøg fra søsterloge , Gjøvik, Norge

 

Torsdag den 23. april 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Lotteri

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Ordenens stiftelsesdag 26. april højtideligholdes

Tildeling af kærlighedsgrad

Påklædning: lang kjole og hvide handsker

Torsdag den 28. maj 2020

Sommerudflugt

Torsdag den 27. august 2020

Sommermøde